Att leva med aspergers syndrom

Hur är det att leva med aspergers syndrom? Här försöker vi besvara frågan och förklara hur livet ser ut för den drabbade, men också om hur omgivningen kan påverkas.

Att leva med aspergers syndrom

Aspergers syndrom är inte bara en sjukdom utan också en del av en person. Stora delar av det som förknippas med diagnosen går att se som egenskaper och står att finna hos alla människor. Det som gör att vissa människor upplever besvär och att diagnos motiveras är summan av symtomen samt i vilken kombination de uppstår. Att ha Aspergers syndrom blir då något av en påtvingad livsstil. Både för den som drabbats av sjukdomen och alla de anhöriga.

Få diagnosen aspergers syndrom

Att själv få diagnosen ”Aspergers syndrom” eller om en närstående drabbas kan få flera olika effekter. Dels kan det upplevas som otäckt och främmande samt som en stämpling att få diagnos. Många frågor kan dyka upp som kan leda till oro inför framtiden och hur livet ska utveckla sig. Som förälder kan man uppleva stor oro för hur barnets livs ska bli och hur man bäst ska agera inför den nya situationen. Det behöver dock inte alltid vara enbart negativ med en diagnos och inte sällan så är de positiva sidorna övervägande.

För en vuxen person som länge känt ett utanförskap och haft stora problem med att hantera vardagen kan en diagnos tjäna som förklaring på en lång rad problem. Frågor som länge varit obesvarade och känslor som varit svåra att hantera har plötsligt fått en logisk förklaring. Efter diagnostiseringen kan behandlingsprocessen äntligen börja. Genom ökad insikt i problematiken samt rätt psykologiska och pedagogiska insatser kan den drabbade få lättare att hantera sin livssituation. Utredningen och den påföljande behandlingen kan ge den drabbade en nyckel att hantera sig själv och sina känslor. Självklart kan det vara ett stort och tungt steg att berätta om diagnosen för sin omgivning. På sikt kan det dock vara till stor fördel. Exempelvis på arbetsplatsen kan den diagnostiserade mötas med ökad förståelse och arbetsgivaren kan anpassa arbetsförhållandena på bästa sätt. Istället för att känna sig främmande inför omgivningen och sig själv finns möjlighet till ny självkänsla och identitet.

Att leva med aspergers syndrom efter diagnos

För de fall då det handlar om ett barn kan det leda till stor lättnad för föräldrarna. Dels öppnas nu dörrarna för den kvalificerade behandling som så väl behövs. I skolan finns möjlighet till hjälp med exempelvis elevassistent eller specialpedagog. Skolan kan påbörja en särskild åtgärdsplan anpassad för elever med Aspergers syndrom och hjälpmedel sättas in. Vidare ges också förklaringar på sådant som tidigare känts onaturligt och främmande. Som familj kräver det dock att man anpassar stora delar av sitt liv efter barnets behov. För att kunna leva med Aspergers syndrom i familjen krävs både stort tålamod och mycket kunnande. Exempelvis för övriga syskon kan det bli en väldigt omtumlande och livsförändrande situation. Som förälder bör man vara observant på att de andra barnen inte känner sig utanför eller att hela livet, helt plötsligt, går ut på att leva med Aspergers situtation.

Oavsett om det är ett barn, en förälder, en bror eller syster som diagnostiserats med Aspergers syndrom så får det stora effekter. Alla måste anpassa sig och förhålla sig till den nya situationen. Hela familjens boende måste ordnas efter de nya förutsättningarna. Ett bra tips kan vara och vända sig till en av de många föreningar som organiserar personer med dessa problem. Ett aktivt medlemskap kan ge både en känsla av samhörighet samt nödvändig kunskap om hur man ska få livet att gå ihop. Utbildning, kunskap och beprövad erfarenhet finns att tillgå vilket kan göra livet lättare för de som hamnar i denna situation.